Vuosikokous

Kutsu tarinateatteriverkon vuosikokoukseen.

Aika ja paikka:

8.6.2018 klo 15.00 Ahlman Hallilantie 24, 33820 Tampere

(sali ilmoitetaan infossa)

KOKOUSASIAT

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa 2 ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toiminta – ja taloussuunnitelma, tulo – ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
11. Kokouksen päättäminen